Coupon-discount

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากหมามุ่ย เพื่อผู้ป่วยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ | สวก.ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากหมามุ่ย เพื่อผู้ป่วยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ | สวก.

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

จากการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผู้วิจัยพบว่าโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในแถบเอเชียจะพบมากในประเทศจีน และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะพบมากที่ประเทศสิงคโปร์

ปัญหาของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้น จะก่อปัญหาเริ่มต้นจากครอบครัวและสามารถขยายปัญหาสู่สังคม โดยสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศได้อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันนี้มีการใช้ยาแผนปัจจุบันรักษาโรคดังกล่าว แต่พบว่ามีผลข้างเคียงที่ทำให้ผู้ชายเสียชีวิตได้ ซึ่งหลายท่านคงได้เห็นจากสื่อต่างๆ นำเสนอบ้างแล้ว คณะผู้วิจัยของเรามีความสนใจเรื่องหมามุ่ยสายพันธุ์ไทย เนื่องจากมีรายงานในสัตว์ทดลองและมนุษย์ว่า หมามุ่ยสายพันธุ์นี้ สามารถใช้เสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายที่อยู่ในภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ ที่สำคัญหมามุ่ยสายพันธุ์ไทยนั้นยังไม่เคยมีผู้ใดศึกษามาก่อน

ปัจจุบันนี้มีสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้หมามุ่ยรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 2 แห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง และโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ส่วนโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนั้น พบว่ามีการใช้หมามุ่ยเพื่อบำรุงกำลัง บำรุงสมอง กระตุ้นร่างกายให้กระปรี้กระเปร่า และมีการศึกษาพัฒนาใช้หมามุ่ยรักษาโรคพาร์กินสัน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้คือ ได้ยาเม็ดสารสกัดหมามุ่ยเพื่อใช้ทดลองและใช้รักษาโรคในมนุษย์ โดยยาเม็ดสารสกัดหมามุ่ยนั้น ได้มีการพัฒนาให้มีความสะดวกในการใช้ มีความสม่ำเสมอของตัวยา และมีความคงตัวสามารถกำหนดอายุของยาได้

ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 2 ปี พบว่าเมล็ดหมามุ่ยสายพันธุ์ไทย มีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในมนุษย์ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ในเรื่องของสารสกัดมาตรฐาน เราได้กระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เกิดขึ้น คือสารสกัดหมามุ่ยในรูปแบบยาเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม และยาแกรนูล ซึ่งผู้วิจัยได้ตัดสินใจใช้ยาเม็ดในการศึกษาต่อในมนุษย์

ผลการศึกษาในหลอดทดลองพบข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าหมามุ่ยน่าจะมีฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ ในคนที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คือ สารสกัดสามารถยับยั้งการสร้างฟอสโฟเดนเอ็กเพลสไฟ และเพิ่มไนตริกออกไซด์ ซึ่งผลดังกล่าวจะทำให้เกิดการคลังเลือดที่อวัยวะเพศชาย ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้

ผลการศึกษาในสัตว์ทดลองสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ ในฝั่งซ้ายของสไลด์นี้เป็นผลหลักที่สำคัญซึ่งเราพบว่าสารสกัดหมามุ่ย สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและที่สำคัญที่ทำให้หมามุ่ยมีความโดดเด่นมากกว่ายาแผนปัจจุบันคือหมามุ่ยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ ส่วนผลในฝั่งขวาซึ่งเป็นสีฟ้านั้น เราพบว่าสารสกัดหมามุ่ยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศผู้ ไม่มีผลลดอัตราการเคลื่อนไหว ลดการตื่นตัวและไม่ทำให้เกิดความวิตกกังวล ซึ่งผลเพิ่มเติมที่กล่าวมายิ่งทำให้หมามุ่ยมีศักยภาพในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เหนือกว่ายาแผนปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

เราได้ประเมินความปลอดภัยของสารสกัดหมามุ่ย โดยการศึกษาวิทยาในสัตว์ทดลองจากการทดลองพบว่าสารสกัดหมามุ่ยไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษเฉียบพลัน และความเป็นพิษแบบเรื้อรัง จากข้อมูลการศึกษาในห้องปฏิบัติการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นว่ามาผู้มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในมนุษย์

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหมามุ่ยมีความเหมาะสมและแนวโน้มในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในมนุษย์ได้จริง ได้มีการศึกษาเพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หมามุ่ยในเบื้องต้น โดยนักศึกษาในผู้ป่วยที่มารับผลิตภัณฑ์หมามุ่ย ซึ่งผลิตโดยโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ พบว่าผลิตภัณฑ์หมามุ่ยสามารถเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ดัชนีมวลกายปกติ ความดันโลหิตปกติ และไม่ดื่มสุรา

ตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นสามารถกำหนดได้คร่าวๆ เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 คือ เกษตรกรมีความจำเป็นที่เกษตรกรจะต้องได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะว่าในงานวิจัยครั้งนี้ได้มีการศึกษาถึงสายพันธุ์ความเหมาะสมของระยะเวลาการเก็บฝักหมามุ่ย ดังนั้นผู้ปลูกจะต้องทราบถึงปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เกิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กลุ่มที่ 2 และ 3 คือผู้ที่ต้องได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพของสารสกัด ตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์หมามุ่ยเพื่อใช้ในมนุษย์

#หมามุ่ย
#ยา
#เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
#วิจัย
#สวก.

You might like

© 2024 RDstream.com Online - WordPress Theme by WPEnjoy